Výsledková listina 2010

Sekce S1 a S2   Matematická analýza

1. cena"Compactness of operators on weighted Banach function spaces"
Eva Pernecká   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cena"Almost-compact embeddings"
Lenka Slavíková   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
"Continuity of mappings of finite distortion"
Daniel Campbell   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
3. cena"Integrable and Superintegrable Systems in Quantum Mechanics on a Lattice"
Zdeněk Kabát   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Čestné uznání"O Flettovej vete o stredných hodnotách"
Jana Molnárová   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

 

Sekce S3 a S4   Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika

1. cenaPLIFs on Separable Metrizable Topological Spaces
Pavel Kříž   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cenaMatematicko-statistické metody klasifikace signálů (aplikace v akustické emisi)
Zuzana Farová   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Weak solutions to stochastic differential equations
Martina Hofmanová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
3. cenaDekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch
Vladimír Lacko   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Mean-risk modely s logaritmicko-normálním rozdělením výnosů
Václav Kozmík   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Čestná uznáníHĺbka funkcionálnych dát
Stanislav Nagy   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Daň z příjmu jako hra
Martin Chvoj   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

 

Sekce S5   Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie

1. cenaNisan-Wigderson generators in proof systems with forms of interpolation
Ján Pich   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Small left distributive quasigroups
Jan Vlachý   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
3. cenaOn the Eigenvalue Problem for a Particular Class of Jacobi Matrices
František Štampach   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Čestná uznáníOn decidability of some classes of Stone algebras
Martin Adamčík   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Zväzy s relatívne Stoneovými zväzmi kongruencií
Daniela Guffová   Fakulta prírodných vied, UMB
Bézierove krivky a ich vlastnosti v Minkowského priestore
Barbora Gallusová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Abelovské a silně abelovské algebry
Marek Scholle   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

 

Sekce S6   Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika

1. cenaSamodlážditelné simplexy
Zuzana Safernová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cenaPlanar Graph Emulators: Fellows Conjecture
Martin Derka   Fakulta informatiky, MU
3. cenaZlomkové defektné zafarbenie vonkajškovo-planárnych grafov
Zuzana Farkasová   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
Trhy s domami
Michal Repiský   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

 

Sekce S7   Teoretická informatika

1. cenaneudělena
2. cenaBiological sequence annotation with hidden Markov models
Michal Nánási   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Reversal of Regular Language and State Complexity
Juraj Šebej   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
3. cenaBeta-numerační soustavy se zápornou bází
Daniel Dombek   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Superimposing Multiple Structures and Exploring Protein Binding Sites
David Sehnal   Fakulta informatiky, MU
Čestné uznáníEquiloaded Automata
Ivan Kováč   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava

 

Sekce S8   Aplikovaná informatika

1. cenaAutomatická rekonštrukcia 3D modelu ľudskej hlavy z fotografií
Peter Kán   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
2. cenaNeighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks
Lukáš Folkman   Fakulta informatiky, MU
3. cenaSegmentation and classification of fine art paintings
Zuzana Haladová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Extrakcia informácií zo štruktúrovaných webových zdrojov
Peter Kál   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
Čestná uznáníDrawin: Autentifikácia pomocou gesta
Róbert Hájek   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
3D Webpages
Peter Paulis   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava

 

Sekce S9 a S10   Aplikovaná matematika

1. cenaInterakce proudící tekutiny a elastického tělesa
Adam Kosík   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
Radek Máca   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
2. cenaPhase-correlation based image registration
Hana Druckmüllerová   Fakulta strojního inženýrství, VUTB
Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie
Jozef Urbán   Stavebná fakulta, STU v Bratislave
3. cenaMatematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
Petr Dvořák   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Flood Simulation of Cities
Michal Chládek   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Čestná uznáníModeling of cartilage growth on biodegrabile scaffold under mechanical loading
Jakub Kozák   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Numerická simulace proudění roztoku s proměnnou hustotou v porézním prostředí
Ondřej Polívka   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Interaction of compressible fluid with bodies
Petr Šimánek   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

  kontakty Poslední úpravy: 08.03.2018