Ubytování

Ubytování pro účastníky, kteří o ubytování požádali během registrace, je zajištěno na kolejích VŠB v areálu VŠB-TUO v Porubě. Ubytování během akce (středa večer - pátek ráno) je hrazeno organizátory soutěže.

Při ubytování (na hlavní vrátnici budovy kolejí A) zmiňte soutěž SVOČ. Ubytovávat se je možné od 14:00. Číslo pokoje se dozvíte po předložení dokladů (občanský průkaz). V den odjezdu se mají pokoje uvolnit do 10:00.


  kontakty Poslední úpravy: 08.03.2018